Fundusze Europejskie

Dotacje ZUS dofinansowanie na poprawę warunków pracy.

Chcesz przygotować wniosek o dofinansowanie ZUS w 2021 roku? Zapoznaj się z informacjami poniżej.


Wysokość dofinansowania:
- Od 1 stycznia 2018 roku weszły w życie nowe przepisy, które zmieniają zasady działania programu.
- Te same zasady ZUS dotacje 2020 będą obowiązywać wszystkich przedsiębiorców.
- Do tej pory wnioski były rozpatrywane w kolejności zgłoszeń, a na ocenę projektu trzeba było czekać nawet kilkanaście miesięcy!
- Aktualnie wnioski o dofinansowanie będą rozpatrywane w ramach procedury konkursowej.
- Liczą się najlepsze wnioski!
- Kwota maksymalnej dotacji na poprawę BHP oraz udział procentowy ZUS w finansowaniu bezpieczeństwa pracy zależy od rodzaju przedsiębiorstwa i wielkości zatrudnienia w firmie.


Jeśli chodzi o zakres, na jaki możemy uzyskać dofinansowanie z ZUS na BHP w 2021 r., to nie uległo to zmianie i nadal jest wiele możliwych inwestycji poprawiających bezpieczeństwo, takich jak np:
- osłon do niebezpiecznych stref maszyn i urządzeń
- optoelektrycznych urządzeń ochronnych (kurtyn świetlnych, skanerów laserowych itp.)
- urządzeń ochronnych czułych na nacisk (mat, podłóg, obrzeży, krawędzi itp.),
- elementów systemów sterowania realizujących funkcje bezpieczeństwa (oburęcznych urządzeń sterujących, urządzeń blokujących zezwalających, wyłączników krańcowych itp.),
- kabin i obudów dźwiękoizolacyjnych lub dźwięko chłonnoizolacyjnych
- obudów, osłon i ekranów chroniących przed promieniowaniem optycznym, hałasem oraz polami elektromagnetycznymi,
- wyrobów i ustrojów przeciwdrganiowych (wibroizolatorów, amortyzatorów itp.)
- eutralizatorów elektryczności statycznej
- urządzeń oczyszczających powietrze (np.: filtrów, filtropochłaniaczy itp.)
- urządzeń i elementów wentylacji
- urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości
- urządzeń służących ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego przy pracach ręcznych związanych z przemieszczaniem ciężkich ładunków
- dotacje z zus na wózek widłowy
- urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne
- dotacje na środki ochrony indywidualnej pracownika