Fundusze Europejskie

Miło nam poinformować, iż znaleźliśmy się w gronie przedsiębiorstw, które otrzymały dofinansowanie na realizację projektu:

Wsparcie na finansowanie kapitału obrotowego w związku z pogorszeniem sytuacji przedsiębiorstwa w wyniku pandemii COVID-19 w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa: 3 KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW,
Działanie: 3.7, wzrost konkurencyjności MŚP.


Cel projektu: Finansowanie kapitału obrotowego oraz kosztów bieżącej działalności przedsiębiorstwa w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19. Ograniczenie wystąpienia negatywnych skutków COVID-19.
Efekt projektu: Zminimalizowanie ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej w warunkach pandemii COVID-19.

Wartość projektu: 52 626,60 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 52 626,60 PLN